طبقه بندی لاستیک
(اختصار ASTM )
Natural Rubber
( NR )
Integrated Rubber
( IR )
Styrene Rubber
( SBR )
Butadiene Rubber
( BR )
ترکیب شیمیایی
polyiso pentane
polyiso pentane
Styrene- butadiene copolymer
polybutadiene
مشخصات اصلی
جهش خوب لاستیک مکانیزم مناسب برای ویژگی مقاومت پوششی
با مشخصات تقریبا یکسان با NR و پایداری بیشتر

مقاومت سایشی بهتر از NRو سالخوردگی خوب و قیمت پایین تر

جهندگی بهتر از NR

مقاومت پوششی خوب

مشخصات لاستیک
Specific gravity
0.92
0.92 ~ 0.93
0.93 ~ 0.94
0.91 ~ 0.94
ML viscosity
ML1+4( 100 ℃ )
90 ~ 150
55 ~ 90
30 ~ 60
35 ~ 55
مشخصه جامع لاستیک
Harden range of JIS
10 ~ 100
20 ~ 200
30 ~ 100
30 ~ 100
Strength of tensile (kg/cm2)
30 ~ 300
150 ~ 200
50 ~ 200
20 ~ 200
Extension rate (%)
1000 ~ 100
1000 ~ 100
8800 ~ 100
8008 ~ 100

elasticity

crack
Wear resistance
Bending crack resistance
Yield temperature ( ℃ )( maxima using temperature )
120
120
120
120
Cold resistance ( embrittlement resistance temperature ℃ )
-50 ~ -70
-50 ~ -70
-30 ~ -60
-73
Aging resistance
light resistance
Ozone resistance
Fire resistance
insulation (Ωcm)
( unit resistance )
10 10 ~ 10 15
10 10 ~ 10 15
10 10 ~ 10 15
10 14 ~ 10 15
ventilation
Radiation resistance
△~○
△~○
مقاومت حلال
Fuel, naphtha
benzene, toluene
Liquid oil
alcohol
ether
△~○
ketene ( MEK )
╳ ~△
△~○
△~○
△~○
Acetic acid
╳ ~△
╳ ~△
╳ ~△
مقاومت اسیدی و قلیایی
water
Organic acid
High concentrate inorganic acid
Low concentrate inorganic acid
High concentrate
Low concentrate alkaline
کاربرد اصلی

مخصوص تایرهای بزرگ خودرو،تایر تراکتور، قایق،تیوب های اعطاف پذیر، خمیدن، فنریت و … برای استفاده عمومی یا محصولات صنعتی.

 تایر خودرو و هواپیما و یا محصولاتی که اغلب با NR ساخته می شوند.
تایر خودرو،قایق، محصولات ورزشی، کف پوش و … .برای محصولات صنعتی و یا استفاده عمومی.
تایر خودرو و هواپیما، قایق، لرزه گیر، روکش غلطک، خمیدن و تیوب های انعطاف پذیر.
برای استفاده عمومی یا محصولات صنعتی.

 

طبقه بندی لاستیک
(اختصار ASTM )

Chlorine butadiene rubber
( CR )

butyl Rubber
( IIR )
Nitrile Butadiene rubber
( NBR )
ethylene propylene diene monomer
( EPM‧EPDM)
ترکیب شیمیایی
Polybutadiene
isobutene iso pentane copolymer
Butadiene propylene copolymer
ethylene propylene copolymer
( trimer )
مشخصات اصلی
مقاومت سالخوردگی و ازن خوب
Good resistance مقاومت سالخوردگی، ازن و هوا و حلال خوب
مقاومت روغن، سایش و سالخوردگی خوب
مقاومت سالخوردگی، ازن و مایع رسانای خوب
مشخصات لاستیک
Specific gravity
1.15 ~ 1.25
0.91 ~ 0.93
1.00 ~ 1.20
0.86 ~ 0.87
ML viscosity
ML1+4( 100 ℃ )
45 ~ 120
45 ~ 75
30 ~ 100
50 ~ 150
مشخصه جامع لاستیک
Harden range of JIS
10 ~ 90
20 ~ 0
15 ~ 1000
30 ~ 90
Strength of tensile (kg/cm2)
50 ~ 250
50 ~ 150
50 ~ 250
50 ~ 200
Extension rate (%)
1000 ~ 100
800 ~ 100
800 ~ 100
800 ~ 100

elasticity

crack
Wear resistance
○~◎
Bending crack resistance
Yield temperature ( ℃ )( maxima using temperature )
130
150
130
150
Cold resistance ( embrittlement resistance temperature ℃ )
-35 ~ -55
-30 ~ -55
-10 ~ -20
-40 ~ -60
Aging resistance
light resistance
Ozone resistance
Fire resistance
~△
insulation (Ωcm)
( unit resistance )
10 10 ~ 10 12
10 16 ~ 10 18
10 2 ~ 10 10
10 10 ~ 10 15
ventilation
Radiation resistance
△~○
△~○
مقاومت حلال
Fuel, naphtha
benzene, toluene
△~○
╳ ~△
Liquid oil
alcohol
ether
╳ ~△
△~○
╳ ~△
ketene ( MEK )
△~○
Acetic acid
╳ ~△
مقاومت اسیدی و قلیایی
water
Organic acid
△~○
╳ ~△
High concentrate inorganic acid
Low concentrate inorganic acid
High concentrate
Low concentrate alkaline
کاربرد اصلی
کاور الکتریکی، تسمه نقاله، لرزه گیر، لاستیک دور پنجره، داروسازی
تیوب داخلی لاستیک، چمدان، شیت لاستیکی لوسیون، کاور سیم برق، لاستیک دور پنجره، شیلنگ بخار، ناقل مقاومت گرمایی.
سیل روغنی، شیلنگ مقاوم به روغن، نوار نقاله، غلطک پرینتر، منجید مقاوم به روغن.
کاور سیم برق، electricگیره کمربند اتومبیل، لاستیک دور پنجره، شیلنگ بخار.

 

طبقه بندی لاستیک
(اختصار ASTM  )
Hypalon
( CSM)
Alkyl acrylate coplolymer robber
( ACM‧ANM)
Polyurethane RUBBER
( U)
Silicon rubber
( SI)
ترکیب شیمیایی
Chorosulfonated polyethylene
cyanoacrylate copolymer
Polyurethane
P olysiloxane
مشخصات اصلی

مقاومت سالخوردگی، ازن و سایش خوب

توانایی کارکردن خوب در روغن و دمای بالا
 عالی در استحکام مکانیکی
توانایی کارکردن خوب در دمای بالا و پایین محیط و روغن
مشخصات لاستیک
Specific gravity
1.11 ~ 1.18
1.09 ~ 1.10
1.00 ~ 1.30
0.95 ~ 0.98
ML viscosity
ML1+4( 100 ℃ )
30 ~ 55
45 ~ 60
25 ~ 60 液狀
液狀
مشخصه جامع لاستیک
Harden range of JIS
50 ~ 90
40 ~ 90
60 ~ 100
30 ~ 90
Strength of tensile (kg/cm2)
70 ~ 200
70 ~ 120
200 ~ 450
40 ~ 100
Extension rate (%)
500 ~ 100
600 ~ 100
800 ~ 300
500 ~ 50

elasticity

crack
╳ ~△
Wear resistance
╳ ~△
Bending crack resistance
╳ ~○
Yield temperature ( ℃ )( maxima using temperature )
150
180
80
280
Cold resistance ( embrittlement resistance temperature ℃ )
-20 ~ -60
0. ~ -30
-30 ~ -60
-70 ~ -120
Aging resistance
light resistance
Ozone resistance
Fire resistance
╳ ~△
╳ ~△
╳ ~○
insulation (Ωcm)
( unit resistance )
1014
10 8 ~ 10 10
10 9 ~ 10 12
10 11 ~ 10 15
ventilation
Radiation resistance
△~○
╳ ~○
△~◎
مقاومت حلال
Fuel, naphtha
╳ ~△
benzene, toluene
╳ ~△
╳ ~△
╳ ~△
Liquid oil
╳ ~△
△~○
╳ ~○
alcohol
ether
╳ ~△
ketene ( MEK )
△~○
Acetic acid
△~○
مقاومت اسیدی و قلیایی
water
Organic acid
High concentrate inorganic acid
Low concentrate inorganic acid
High concentrate
Low concentrate alkaline
کاربرد اصلی
مقاوم در برابر سالخوردگی محیط، مقاوم در برابر خوردگی، مناسب برای آستر، مناسب برای پوشش خارجی، مقاوم در برابر حرارت
جعبه دنده خودرو، بوش میل لنگ یا گسکت
غلطک صنعتی، تایر سفت، خمیدن، لاستیک تحت فشار، گسکت متصل به محصولات تحت فشار زیاد
گسکت، سیل روغن، غلطک های صنعتی، توانایی کار کردن خوب در دمای بالا و پایین، عایق در محصولات دارویی یا سرامیکی

 

طبقه بندی لاستیک
( ASTM abbreviation)

Fluor propylene rubber ( FPM)

poly sulfide rubber
( T)
ترکیب شیمیایی
Hexafluoropropene ethylene copolymer
poly sulphide
مشخصات اصلی
مقاومت بالا در روغن، مقاومت خوب در ازن
مشخصات اصلی لاستیک
Specific gravity
1.80 ~ 1.82
1.34 ~ 1.41
ML viscosity
ML1+4( 100 ℃ )
65 ~ 180
5 ~ 50
مشخصه جامع لاستیک
Harden range of JIS
50 ~ 90
30 ~ 90
Strength of tensile (kg/cm2)
70 ~ 200
30 ~ 150
Extension rate (%)
500 ~ 100
700 ~ 100

elasticity

crack
╳ ~△
Wear resistance
╳ ~△
Bending crack resistance
Yield temperature ( ℃ )( maxima using temperature )
300
80
Cold resistance ( embrittlement resistance temperature ℃ )
-10 ~ -50
+10 ~ -40
Aging resistance
light resistance
Ozone resistance
Fire resistance
insulation (Ωcm)
( unit resistance )
10 15 ~ 10 18
10 15
ventilation
Radiation resistance
△~○
△~○
مقاومت حلال
Fuel, naphtha
benzene, toluene
Liquid oil
△~○
alcohol
ether
╳ ~△
╳ ~△
ketene ( MEK )
Acetic acid
△~○
مقاومت اسیدی و قلیایی
water
Organic acid
High concentrate inorganic acid
Low concentrate inorganic acid
High concentrate
Low concentrate alkaline
کاربرد اصلی
مقاومت حرارتی، روغن، حلال، گسکت موشک و اسلحه، محافظ تجهیزات شیمیایی، گسکت، دیواره، شیلنگ، اجزای پمپ
مقاومت بالا در برابر روغن، غلطک، مواد پنبه ای، چسب