محصول ایرانی....افتخار ایرانی

نمایشگاه لوازم خانگی

با توجه به رقابتی بودن بازار و سیاست شرکت مبنی بر نزدیک شدن به مصرف کنندگان، شرکت نیوساد پلیمر ایرانیان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی واقع در محل دائمی نمایشگاههای تهران در سالن 41 غرفه شماره 10…