محصول ایرانی....افتخار ایرانی

دستگاه 250 تن افقی

شرکت نیوساد پلیمر ایرانیان با تکیه بر توان تولیدی خود و همت پرسنل زحمتکش این سازمان اقدام به خرید دستگاه 250 تن افقی تزریق لاستیک از کشور ایتالیا نموده است. لذا بر آنیم که توان تولید خود را افزایش داده و پاسخگوی نیاز مشتریان گرامی این شرکت باشیم.