محصول ایرانی....افتخار ایرانی

دستگاههای جدید

دستگاههای تریق لاستیک 2015

دستگاههای تریق لاستیک 2015

در جهت به روز رسانی خط تولید و افزایش ظرفیت, شرکت نیوساد پلیمر ایرانیان اقدام به وارد نمودن دستگاههای تزریق 200 تن لاستیک, ترانسفر 200 تن لاستیک, پریفرمر لاستیک و پرس آزمایشگاهی در سال 1394 نمود. لذا با بهره گیری از دستگاههای جدید علاوه بر دستگاههای موجود توان تولیدی این شرکت افزایش یافت.